Thần Tiên Tuế Nguyệt

          ____________________

 

*

                        Thơ Lê Anh Chí

*

*

                Thiên tiên cung Quế một nàng,

        Thần tiên lăng đăng lang thang luân hồi

*

                Năm năm tháng tháng bời bời

        Quán canh trường lại đắp bồi . . .  sớm mai !

                Ḷng hay quán nỗi u hoài,

        Tâm hay lặng ngắm trăng cài tóc mây

*

                Chân Tâm tao ngộ là đây,

        Bơ ḷng thao thức, thức tầy tuyết sương

*

                Cảnh như vẽ , suốt dặm đường,

        Muôn tâm ngh́n tứ, đảm đương đắp bồi

                Bởi v́ Tuế Nguyệt nổi trôi . . .

*

 

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------