Trăng mười sáu

 

                                       Thơ Lê Anh Chí

 

 

Ṿ vơ không trung môt mảnh ngà

Tấm ḷng thô kệch rơ ... hồn ta !

Ví dù nhan-sắc không tṛn thắm

Vẫn rọi thế-gian sáng mọi nhà . . .

 

. . . Vẫn rọi tâm-can đến mọi nhà

                        Đến già tươm-tất nghĩa cùng ... ma !

                        Biết dại nhưng mà ta cứ dại

                        Treo mảnh gương ḷng cao ngút xa

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com