Thời gian tựa

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Theo dơi thời gian tựa cửa,

       Vất Thu sầu, thêm Hạ lửa, chào Trăng !

*

             Mênh mang điệp khúc nàng Hằng,

       Điệu Nghê Thường lại đằng đằng Đường Thi !

*

             Xa xa bến nước diệu kỳ,

       Muôn năm, giấc mộng tỉnh đi về nguồn !

*

             Mái lầu, trăng ghé sao buông,

       Lang thang tuế nguyệt chẳng buồn nước non

             Thời gian tựa , tấm ḷng son !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------