Vạn Trăng 2

                  ___________

*

*

                        Thơ Lê Anh Chí

*

*

                Trăng thơ lơ lửng lững lờ ,

        Trăng t́nh tung ánh tỏa mơ chiếu ḷng

*                       

                Trăng tâm gói vạn thể Không,

        Trăng Tánh Huệ Mạng ẩn trong muôn loài

*

                Trăng treo vắt vẻo tâm cài,

        Trăng vàng tha thướt một vài, vài thơ !

                Trăng sao một giải nhung hờ,

        Trăng tṛn trong sáng như mờ thế nhân-

                Vạn Trăng lửng lững vạn tâm !

*

*

 

           Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------