Hay Trăng Tánh

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

 

             Đường vô tận, tâm rày lửa khói,

             Trên đường đi, dơi dơi là trăng !

*

                 Đong đưa óng ả cô Hằng,

           Đong đưa vũ nhạc, thăng bằng Pháp Âm !

*

*

             Thường vui măi , hay Tâm hay Tánh,

             Măi thường vui , tâm cảnh tâm trăng

*

                 Vùng tú lệ, ánh sao băng,

           Chân Tâm duy nhất đằng đằng viễn miên !

                 Hay Trăng, hay Tánh, hay Thiền !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------