Ai bảo

              _____

*

*

                  Thơ Lê Anh Chí

*

*

 

            Ai bảo làm hoa thiên-lư,

            Bên đường gió bụi mịt mùng

            Ai bảo sinh lầm thế kỷ ?

            Sóng đời bể khổ mênh mông !

*

            Nên bảo chuyển lưu Thiền Lư,

            Bởi từ Phật Tánh vận công !

            Nên bảo tuy lầm thế kỷ ,

            Từng hành Quán Định bao đông !

*

 

         Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------