Ḍng Thiền

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Man mác thả theo vầng mây biếc,

             Bạc bàng nơi mờ mịt mông lung

                 Xa muôn dặm, thấu cửu trùng,

           Thanh thanh tâm ư, từng từng nghĩa nhân

 

             Xa xa thấy, lần khân dạo bước,

             Ngỡ ngàng trông, hành khước gập ghềnh

                 Áng mây đạo cả chếch chênh,

           Muôn ḍng pháp Ái, một kênh pháp Thiền !

 

 

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------