Ngóng Chờ

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Hoa lạc bốn phương, cảnh sắc tàn,

             Giai nhân ứa lệ, dơi lan can

             Xuân qua tẻ nhạt, người đâu lại

             Tơ liễu u hoài, tâm chứa chan

*

*

       Nhân thế xem chừng những ngóng trông,

       Trăm năm vương vấn khối t́nh không

       Mối t́nh quí giá, t́nh vô giá

       T́nh đối Chân Tâm, tự tại ḷng !

*

*

          Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------