Vạn Trăng

 

                        Thơ Lê Anh Chí

 

 

                Trăng thơ ngơ ngẩn đầu non,

        Trăng vàng nữ chúa hoàng hôn vợi vời

 

                Trăng thanh tiêu sái không lời,

        Trăng tâm tĩnh sáng một trời Tánh Ta  (1)

                Trăng rằm một đóa là nhà,

        Trăng treo tựa cửa , la đà nội tâm

 

                Trăng vừng hùng ánh hùng trầm,

        Trăng Tánh huệ mạng Pháp Âm dịu dàng -

                Vạn Trăng cũng một đạo tràng !

 

------------------------------

Chú thích :

(1) : Tánh Ta ( viết hoa)  : dịch chữ Hán Việt "Tự Tánh", tức Phật Tánh

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com