Ngược Xuôi

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Ngược xuôi xuôi ngược thi đàn,

       Sáu tầng bằng trắc lan man gợn t́nh

*

             Ngược xuôi xẻ sáu sắc thinh,

       Tám ḍng bảy chữ , dương vinh thi Đường

*

             Ngược xuôi thiền lư đảm đương,

       Ngỡ ngàng Diệu Hữu, năo nường Diệu Không !

*

             Ngược xuôi  xuôi ngược thiền trong,

       Lư thiền son sắt ngược ṿng lụy mang

             Ngược xuôi tận tụy đạo tràng !

 

 

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------