Bên Trăng 

 

                          Thơ Lê Anh Chí

 

 

                Tỉnh ra ả Quảng bên chăn,

        Tỉnh ra trăng ngọc tung tăng bên ḿnh-

                Trăng kia lọt bức mành mành ,

        Sao xa thưa nhạt, trăng t́nh đậm thơ

 

                Ngoài bến nước, vượt đôi bờ,

        Trăng ngà tha thướt nhung hờ ánh đêm

 

                Vầng trăng dạo bước thiên tiên,

        Nh́n trăng ai kẻ đem Thiền diễn thơ

                Thiền trăng, Thiền ở trời thơ,

        Thiền trăng, gom mộng góp mơ : đạo tràng !

                Định tâm, nhập ánh trăng vàng . . . (1)

 

-----------------

Chú thích :

(1) :

" Định tâm, nhập ánh trăng vàng " : là Nguyệt Quang Tam Muội.

 

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com