Nước Tâm

 

                        Thơ Lê Anh Chí

 

 

                Nước lă xanh rờn , toả biển khơi,

                Thức Vô Biên Xứ, cứ đầy vơi-

                Tâm hay lặng ngắm, vi vu gió,

                Trong suốt không gian, trống rỗng đời !

 

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com