Độ Khách 

 

                                Thơ Lê Anh Chí

 

 

                Tạ ḷng Thiền Quán mấy vần thơ,

                Bến bờ sông Ái chớ trông chờ !

                Đâu đây Bát Nhă con thuyền Trí,

                Rẽ khói suơng mù độ khách mơ -

 

------------------------------------------------------------

Chú thích :

 

1) Bài thơ này , tôi họa lại một bài thơ do . . . chính tôi làm, năm 1976 lúc tôi chưa tu thiền. Bài thơ đó như sau :

 

                         Khách Thơ 

 

                Tạ ḷng đan được mấy vần thơ,

                Gọi nhau mặt nước, tiếng ơ hờ !

                Ai ơi sắp sẵn con thuyền bé,

                Xuyên khói suơng mù rước khách thơ -

                         ( Lê Anh Chí, năm 1976)

 

2) Xin lưu ư, chữ Độ, chữ Hán Việt có hai nghĩa :

        cứu độ (thường dùng)

        đưa ( như "đưa qua sông")

 

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------