Kim Cang

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Trăng Kim Cang óng ả,

             Chiều Thiếu Thất hây hây

             Ḷng trần gian buông thả,

             Tỉnh tĩnh lựa nơi này !

*

       Thiền hành bao cơi định,

       Trăng lẻ một vầng tâm,

       Kinh Kim Cang chiếu kính,

       Chuyển ngữ rành sâu thâm

*

             Đường Kim Cang lịch lăm,

             Trời Kim Cang chứa chan

             Thong dong thừa lực đảm,

             Kim Cang thủ đạo tràng !

*

*

             Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------