Hẹn

 

                        Thơ Lê Anh Chí

 

                Hẹn cùng nhân thế việc về sau,

                Muôn nẻo Luân Hồi : chẳng gặp nhau !

                Sẽ không thưởng thức : chân trời thắm . . .

                . . . Dưới ánh trăng thanh rụng trái sầu !

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com