T́nh Trăng 

 

 

                        Thơ Lê Anh Chí

 

 

 

                Vén mây mờ mịt, ánh trăng ngà,

                Ngà ánh diệu huyền vẹn Tánh Ta    (1)

                Tánh Ta cũng giống t́nh trăng vậy  . . .

                T́nh ấy , Đại T́nh rải rộng xa -

 

 

------------------------------------------------------------

Chú thích :

(1) :  Tánh Ta ( viết hoa)  : dịch chữ Hán Việt "Tự Tánh", tức Phật Tánh

 

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com