Giàu

 

                     thơ Lê Anh Chí

               

 

Về đây nhàn hạ sang giàu,

Gió mây làm bạn, trăng sao làm màn-

Kho tàng trời đất thênh thang,

Trăng ngà vô tận, tràn lan đạo mầu-

Có ít ỏi, chẳng mong cầu,

Vườn thanh hồng đượm như câu ân cần -

Ngày ngày, tháng tháng lần khân,

Nào đo tâm cảnh, nào cân đạo Thiền !

 

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------