Cảnh Vọng

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Tâm trải ngàn thơ, trăng sáng lạ,

             Gieo thêm tâm sự sớm về khuya

             Giũ khắp ngàn đêm sương lă chă,

             Gió như lay lắt ả Hằng kia

*

*

             Sông núi dẫu c̣n bao cách biệt,

             Tự ngăn lệ thảm đổ đầm đ́a

             Tâm tư lặng ngắm tâm hay biết,

             Hướng nẻo Chân Tâm, Vọng cách ĺa

 

 

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------