Hồng Hoa

*

             thơ Lê Anh Chí

*

       Ngày một ngày hai ngắm đóa hồng-

       Vườn bé hoa nghèo lánh xóm đông,

       Một hôm chợt thấy hoa như nói,

       Khẽ hé cười tươi thuyết pháp Không-

*

       Vô t́nh thuyết pháp lẽ là đây,

       Hay chỉ v́ ta tưởng tượng đầy ?

       Non nước như in màu xán lạn-

       Cỏ cây cũng dự hội duyên này !

*

       Có lẽ thần hoa hết thụy miên,

       Cũng mong giới điệp phỉ tâm nguyền-(1)

       Một mai thần sẽ nên Bồ Tát,

       Sẽ trở về đây độ cỏ duyên !

*

-----------

Chú thích:

(1) Ḥa thượng Hư Vân (1840-1859) có kể rằng : có lần khi ngài truyền giới, có vị thần cây cổ thụ sau chùa đến thọ giới (và do đó có xin giới điệp).

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

             Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com