Tự Tại

 

                     thơ Lê Anh Chí

 

Chỉ cần ḷng được thong dong,

Thênh thang tâm cảnh đo đong tháng ngày-

Rỗng rang vô sự xum vầy,

Vô Biên tâm thức, no đầy hư không-

Ngoài vũ trụ, trong ḷng trong

Qua niềm nhân ngă, qua ṿng lụy mang

Hay thong thả, chẳng đảm đang . . .

 

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------