Nguyệt Hoa

 

 

                        Thơ Lê Anh Chí

*                                                     

*

 

                Bắc Đẩu ḷng sa, nguyệt lạc hà !

                Vô t́nh sông núi rơ hồn . . . TA !

                Sao Ngưu lung lạc, lung linh lạ,

                Đáy nước, Dao Tŕ, đóa nguyệt hoa !

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com