Người bạn xưa nay

 

                     thơ Lê Anh Chí

 

Chưa gặp nhau tôi đă biết rằng

Bạn đường Phật Tánh sáng như trăng

Chẳng có kiến văn mà đại giác

Thăm thẳm hồn tôi không nói năng

 

Tam sinh hạnh ngộ chính là đây

Chẳng khó ǵ hơn cái khó này

Muôn dặm sông hồ c̣n dễ đạt

Khó thấy người xưa gang tấc tay . . .

 

-------------------------

Chú thích :

 

Lời thơ của bài trên họa mấy câu thơ sau đây của Đinh Hùng :

        Tự T́nh Duới Hoa

Chưa gặp em tôi đă nghĩ rằng

Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng

Mắt xanh lă bóng dừa hoang dại

Thăm thẳm nh́n tôi không nói năng

 

Bài thơ hạnh ngộ đă trao tay . . .

   (Đường vào t́nh sử)

 

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------