Xuân tiêu dao

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Thiền trà, thiền lư cứ tiêu dao

             Tết đến thiền trang thật bảnh bao

             Vất bỏ ưu tư theo Tánh thực

             Như nàng nguyệt diễm măi thanh cao

*

*

       Xuân thiền Xuân lư Xuân Xuân Tánh

       Tết diễm Tết xinh Tết Tết nhà

       Vận thiền thiền vận, tâm và cảnh

       Ḥa đức đức ḥa , Tánh với Ta

 

 

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------