Ngủ

 

                        Thơ Lê Anh Chí

 

                Ta thường say ngủ, ngủ li b́

                Ngủ hết mộng đời, ngủ biến thi

                Canh khuya tỉnh giấc rồi . . . an giấc

                Theo vừng trăng ngọc, lửng Dao Tŕ !

 

 

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------