Nan Kiến Ngâm

 

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

 

             Đường Tánh Tông, cơi xa mưa gió,  (1)

             Nguyện t́m về đại ngộ Pháp Thân  

                  Từ Vô Thỉ đă cách ngằn,

             Tuôn ḍng sông Ái, phơi hằn Tuyết Sơn !

*

             Bến tịch dương, tâm c̣n ngoảnh mải,

             Nguyệt Tầm Dương, Tánh lại mờ sương-  (2)

                  Trăng Tầm Dương cách tịch dương,

             Bến tịch dương cách Tầm Dương mấy trùng !

*

             Từng trông măi mà từng chẳng thấy,

             Thấy ngổn ngang những mấy ngàn tâm,

                  Ngàn tâm bề bộn âm thầm,

             Tâm trung, ư ngoại mê lầm nào hơn   ?

*

-------------

Chú thích :

 

(1) Tánh Tông là Thiền Tông , v́ Thiền Tông là pháp môn Kiến Tánh.

(2)

Tánh ( viết hoa)  : tức là "Tự Tánh", tức Phật Tánh

Trăng tượng trưng cho Phật Tánh : v́ chúng sinh sống trong đêm dài u tối, trăng hiện ra tượng trưng cho Phật Tánh hiển lộ.

 (*)

Bài thơ này nói về sự khó khăn của Kiến Tánh , lời thơ họa lại đoạn ‘Cùng ngóng nhau‘ trong Chinh Phụ Ngâm :

             Chàng th́ đi cơi xa mưa gió,

             Thiếp lại về buồng cũ chiếu chăn  

                  Đoái trông nhau đă cách ngằn,

             Tuôn màu mây biếc, phơi hằn núi xanh

 

             Chốn Hàm Kinh, chàng c̣n ngoảnh lại,

             Ngác Tiêu Tương, thiếp hăy trông sang- 

                  Khói Tiêu Tương cách Hàm Dương,

             Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng 

 

             Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy,

             Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu,

                  Ngàn dâu xanh ngắt một màu,

             Ḷng chàng, ư thiếp  ai sầu hơn ai   ?

                           Phan Huy Ích diễn nôm

                           Nguyên tác Đặng Trần Côn

Ghi chú thêm : bản Chinh Phụ Ngâm này, cách đây 40 năm vẫn được coi là của Đoàn Thị Điểm diễn nôm.

a) Tiểu S Đặng Trần Côn tiên sinh

Đặng Trần Côn tiên sinh người làng Nhân Mục (tục gọi làng Mọc) huyện Thanh Tŕ, tỉnh Đông. Tiên sinh sinh đời D Tông, đ c nhân ; làm tri huyện Thanh Oai đời Hiển Tông. Ngoài  "Chinh Ph Ngâm", c̣n những tác phẩm bài thơ phú khác, như "Tiêu Tương Bát Cảnh", "Trương Hàn Tư Thuần Lư", "Trương Lương B Y", "Khấu Môn Thanh",...

b) Tiểu S Phan Huy Ích tiên sinh

người làng Thu Hoạch huyện Thạch , tỉnh Tĩnh, là cha của Phan Huy Chú ; đậu Tiếnnăm 1775 mất năm 1822, th 73 tuổi. . Ngoài  "Chinh Ph Ngâm", c̣n D Am Ngâm Lục Văn Tập.

 

c) Tiểu S n Đoàn Th Điểm

 

1) Gi thuyết 1 :

Đoàn Th Điểm nguyên h Đoàn, lấy chồng h Nguyễn, lại theo h chồng thường gọi là Nguyễn Th Điểm, người làng Hiếu Phạm, huyện Văn Giang, tỉnh Bắc Ninh. em gái ông Giám Sinh Đoàn Luân,

 

2) Gi thuyết 2 :

Tên thật là Nguyễn Th Điểm, người làng Dương Hao , Hải Dương. em gái ông tiến sĩ Nguyễn Trác Luân,

 

3) Giả thuyết 3: họ Lê ( họ gốc)

Là con gái ông Đoàn Doăn Nghi , ông vốn họ Lê sau đổi ra họ Đoàn. Quê làng Trung Phú (tức làng Giữa), xă Giai Phạm, huyện Văn Giang, nay thuộc tỉnh Hưng Yên.

 

4) Giả thuyết 4: họ Lê ( họ cha nuôi, Thừa tướng Lê Anh Tuấn)

Bà là con gái nuôi của Thừa tướng Lê Anh Tuấn. Có một thời gian bà ở nhà vị Thừa tướng này, và xưng là họ Lê.

Giả thuyết này giải thích được truyền thuyết nhân gian v gia thế của . Theo truyền thuyết, cha đ tiến sĩ, làm quan lớn : truyền thuyết này nói về cha nuôi của bà ! (Thừa tướng Lê Anh Tuấn đỗ tiến-sĩ, c̣n ông Đoàn Doăn Nghi đỗ cử nhân)

 

Xem

       Hồng Hà nữ sĩ tên là Lê Anh thị Điểm !

 

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục ThơHoa’

             Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

       Mục Lục Thơ Tâm

             Mục Lục ThơTrăng’

        Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

              Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

       Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

----------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *