Làn Trăng

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Tràn lan óng ả ánh trăng,

       Làn làn rải khắp, bằng bằng điểm trang -

             Êm đềm tâm thức nhẹ nhàng,

       Lan man suối nọ, bạc bàng uốn theo

**

**

             Lan man rừng núi non đèo,

       Nhảy ra được một cái vèo Vọng Tâm -

             Đâu đây thánh thót th́ thầm,

       Suốt muôn năm một Pháp Âm, Tánh hằng !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------