Bạn Trăng

 

                               Thơ Lê Anh Chí

 

                Ngày tháng đẩy đưa Quán với Thiền,

                Trăng ngà làm bạn đă bao niên -

                Trăng kia ắt rơ ḷng ta nhẽ,

                Thú tịch liêu rầy, thú hẳn nhiên

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com