Vạn Trăng 3

*

*

                  Thơ Lê Anh Chí

*

*

            Sương hơi mỏng, Trăng rằm quạnh quẽ,

            Trăng giao t́nh , như vẽ nên thơ _

*

                Xem chừng khá đợi nên chờ,

            Thoắt muôn năm, thoắt lững lờ bấy tâm !

*

*

            Khéo mê mẩn, khéo tầm thi tứ,

            Hay t́m Chân, đại sự Tánh Tông _

*

                Trăng tâm như khối t́nh nồng,

            Trăng ḷng rực rỡ đèn chong diệu kỳ !

*

                Vạn Trăng soi vạn tánh si !

 

 

         Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------