Trượng Phu Ngâm

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Cầu Bát Nhă, Tánh trong như lọc,  (1)

             Cơi Ta Bà, Dục mọc như non-  

                  Biệt Vọng Ngă, há thảm buồn,

           Bộ khôn bằng Định, thủy khôn bằng Thiền !

*

             Nước có chảy, năo phiền biệt giă,

             Cỏ có thơm, ḷng dạ ngất ngây-

                  Nhủ rồi, dứt áo khoát tay,

           Bước đi một bước, một dây thoát ṿng !

*

             Ḷng Ta tựa trăng vừng theo dơi,

             Ḷng Đạo chừng vượt cơi non tiên,

                  Quán tâm . . . thà vất Ỷ Thiên,    (2)

           Vung ḷe Tuệ Kiếm, một thiền thoát ly !

*

                  Đành tâm . . . vất cán Long Tuyền,   

              Vung ḷe Tuệ Kiếm lái thuyền thoát ly !

*

             Luyện Kim Cang, theo v́ Ngũ Tổ,    (3)

             Tới Thiếu Lâm, bàn Ngộ Đạt Ma !

                  Hùng Tâm . . . rực rệt ráng pha,

           Tánh Ta tĩnh sáng như là nguyệt in !     (4)

*

------------

Chú thích :

 

(1) Tánh ( viết hoa)  : tức là "Tự Tánh", tức Phật Tánh

(2) Ỷ Thiên = Ỷ Thiên Trường Kiếm

Ỷ Thiên Trường Kiếm là thanh kiếm rất nổi tiếng từ 40 năm nay, ở nước ta và một phần của Tàu, nhờ vào . . .bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Kư .

Thanh Kiếm Ỷ Thiên có thật. Xem bài ‘Luận Kiếm’.

  (Thời Tam Quốc, nhân vật có thanh Ỷ Thiên Trường Kiếm là . . . Tào Tháo ! )

 

(3) Kim Cang : Kinh Kim Cang

Kinh Kim Cang là kinh Thiền Tông  từ đời Ngũ Tổ : ngài dạy rằng thọ tŕ Kinh Kim Cang có thể Kiến Tánh.

 (4)

Tánh Ta ( viết hoa)  : dịch chữ Hán Việt "Tự Tánh", tức Phật Tánh

Trăng tượng trưng cho Phật Tánh : v́ chúng sinh sống trong đêm dài u tối, trăng hiện ra tượng trưng cho Phật Tánh hiển lộ.

 

 (*)

Bài thơ này nói lên Hùng Tâm Tráng Chí của người tráng sĩ Thiền Tông, đem thân thế ḿnh ra đánh một canh bạc lớn : được ăn cả (Kiến Tánh), ngă về không !

Lời thơ họa lại đoạn   ‘Lúc Tiễn Biệt ‘ trong Chinh Phụ Ngâm :

             Ng̣i đầu cầu , nước trong như lọc, 

             Đường bên cầu, cỏ mọc c̣n non-  

                  Đưa chàng, ḷng dặc dặc buồn,

             Bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyền !

 

             Nước có chảy, mà phiền chẳng giă,

             Cỏ có thơm, mà dạ chẳng khuây- 

                  Nhủ rồi, nhủ lại cầm tay,

             Bước đi một bước, dây dây lại dừng !

 

             Ḷng thiếp tựa bóng trăng theo dơi,

             Ḷng chàng toan băng cơi non thiên,

                  Rượu thôi, múa cán Long Tuyền,

              Chỉ ngang ngọn giáo, vào ngàn hang beo !

 

             Săn Lâu Lan, rằng theo Giới Tử,

             Tới Man Khê, bàn sự Phục Ba !

                  Áo chàng đỏ tựa ráng pha,

              Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in !

                           Phan Huy Ích ( ?)  diễn nôm

                           Nguyên tác Đặng Trần Côn

Ghi chú thêm : bản Chinh Phụ Ngâm này, cách đây 40 năm vẫn được coi là của Đoàn Thị Điểm diễn nôm.

a) Tiểu S Đặng Trần Côn tiên sinh

Đặng Trần Côn tiên sinh người làng Nhân Mục (tục gọi làng Mọc) huyện Thanh Tŕ, tỉnh Đông. Tiên sinh sinh đời D Tông, đ c nhân ; làm tri huyện Thanh Oai đời Hiển Tông. Ngoài  "Chinh Ph Ngâm", c̣n những tác phẩm bài thơ phú khác, như "Tiêu Tương Bát Cảnh", "Trương Hàn Tư Thuần Lư", "Trương Lương B Y", "Khấu Môn Thanh",...

b) Tiểu S Phan Huy Ích tiên sinh

người làng Thu Hoạch huyện Thạch , tỉnh Tĩnh, là cha của Phan Huy Chú ; đậu Tiếnnăm 1775 mất năm 1822, th 73 tuổi. . Ngoài  "Chinh Ph Ngâm", c̣n D Am Ngâm Lục Văn Tập.

 

c) Tiểu S n Đoàn Th Điểm

 

1) Gi thuyết 1 :

Đoàn Th Điểm nguyên h Đoàn, lấy chồng h Nguyễn, lại theo h chồng thường gọi là Nguyễn Th Điểm, người làng Hiếu Phạm, huyện Văn Giang, tỉnh Bắc Ninh. em gái ông Giám Sinh Đoàn Luân,

 

2) Gi thuyết 2 :

Tên thật là Nguyễn Th Điểm, người làng Dương Hao , Hải Dương. em gái ông tiến sĩ Nguyễn Trác Luân,

 

3) Giả thuyết 3: họ Lê ( họ gốc)

Là con gái ông Đoàn Doăn Nghi , ông vốn họ Lê sau đổi ra họ Đoàn. Quê làng Trung Phú (tức làng Giữa), xă Giai Phạm, huyện Văn Giang, nay thuộc tỉnh Hưng Yên.

 

4) Giả thuyết 4: họ Lê ( họ cha nuôi, Thừa tướng Lê Anh Tuấn)

Bà là con gái nuôi của Thừa tướng Lê Anh Tuấn. Có một thời gian bà ở nhà vị Thừa tướng này, và xưng là họ Lê.

Giả thuyết này giải thích được truyền thuyết nhân gian v gia thế của . Theo truyền thuyết, cha đ tiến sĩ, làm quan lớn : truyền thuyết này nói về cha nuôi của bà ! (Thừa tướng Lê Anh Tuấn đỗ tiến-sĩ, c̣n ông Đoàn Doăn Nghi đỗ cử nhân)

 

Xem

       Hồng Hà nữ sĩ tên là Lê Anh thị Điểm !

 

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục ThơHoa’

             Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

       Mục Lục Thơ Tâm

             Mục Lục ThơTrăng’

        Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

              Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

       Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

----------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *