Thức Thơ

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

       Dáng thơ kiều diễm dáng nhung hờ

       Sương gội trời thu giá nguyệt mơ

       Bao từng thiền định, bao thu quán,

       Có phải trăng là Tự Tánh thơ ?

*

*

       Hay vẹt màn sương cũng khéo chờ

       Ta gom trời đất dệt tâm thơ

       Bởi v́ duy-thức ta nên thấy,

       Tất cả là ta, thức , tỉnh , mơ

*

*

 

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------