Tánh là Ta

 

 

                        Thơ Lê Anh Chí

 

 

                Chẳng phải Tâm Không, Tánh tại nhà,

                Cung đàn huyền ảo, nhạc Tâm hoà

                Cửu Long cuồn cuộn về Đông Hải,

                Nối thời gian, một : Tánh là . . . TA !

 

 

 

       --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com