Tống Biệt

*

*

                  Thơ Lê Anh Chí

*

*

*

      Biệt người Vọng Ngă để sang sông,

      Bao nhiêu sóng cuộn dấy tơ ḷng-

      Aí-hà như thắm như vàng vọt,

      Lắng nước ḷng trong, trong thật trong -

*

-----------

Chú thích :

Ư thơ của bài này, dĩ nhiên, nói về Phật Pháp ; c̣n lời th́ họa lại 4 câu thơ bài Tống Biệt Hành của Thâm Tâm Nguyễn Tuấn Tŕnh:

 

Đưa người ta không đưa sang sông,

Sao thấy tiếng sóng ở trong ḷng-

Nắng chiều không thắm không vàng vọt,

Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong -

 

 

         Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------