Đàn 2

                  _____

*

*

                        Thơ Lê Anh Chí

*

*

 

                Ngày một ngày hai , dạo khúc Tâm ,

                Khúc lay tùng trúc , khúc âm thầm

                Bổng trầm tâm sự vi vu gió

                Dị(ê)u cảnh, dị(ê)u t́nh, dị(ê)u vợi âm !

 

 

*

 

           Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------