Cng Trăng

 

Thơ L Anh Ch

 

 

Cng trăng lm bạn bao rầy,

Cng sao điểm sng, cng my hững hờ !

Cng trăng dệt một trời thơ,

Hong hn bao độ, trơ vơ bao vần !

Cng trăng dạo bước đất Tm,

Thanh thanh mun vẻ, giở lần Phật Thư

Cng trăng hội một chữ Như

Như như Ng Tịnh, như như Lạc Thường !

Cng trăng Qun khắp mun đường . . .

 

------------------------------------------------------------------

* Trang Chnh * M ụ c L ụ c * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------