Áo Trăng Tâm

*

*

             Thơ Lê Anh Chí

*

*

       Áo Tánh là làn trăng,

       Áo Tâm là ánh nắng

       Trăng Tâm là vĩnh hằng,

       Tâm Tâm về lẳng lặng

*

             Pháp Âm dịu dàng hót,

             Mưa bụi đượm bờ vai

             Trong Tâm tiếng lảnh lót,

             Buông nhẹ nợ trần ai !

*

       Thiền Tâm nḥa thế kỷ,

       Trăng Tánh vuợt thời gian

       Tâm Tâm, Tâm diệu lư,

       Tánh về , sáng dịu dàng !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------