Nhẹ nhàng II 

 

 

 

                              Thơ Lê Anh Chí

 

 

 

                   Nhẹ nhàng ơi, thú nhẹ nhàng !

         Nhẹ nhàng nắng sớm, nhẹ nhàng tịch dương

 

                   Hoàng hôn u nhă muôn đường,

         Nhẹ nhàng sóng vỗ, nhẹ nhường đêm thanh

                   Nhẹ nhàng trăng lọt kẽ mành,

         Thanh thanh tùng trúc, trèo cành lá tâm -

 

                   Nhẹ nhàng vén nỗi mê lầm,

         Trăng vàng suối biếc, trầm ngâm lẽ hằng

                   Nhẹ nhàng trăng tỏ cùng trăng . . .

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

               Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com