Lững lờ trăng

 

 

                         Thơ Lê Anh Chí

 

 

                Ḷng thong thả, tâm can như mở,

                Trí nhẹ nhàng, hé nở hoa Tâm,

                    Đứng đi vững chăi âm thầm,

               Ḷng như trải rộng nhịp vần ư thơ -

 

                Không vội vă, lững lờ trăng tỏ,

                Trí như trăng muôn ngơ sáng soi -

                    Tà tà Phật sự theo đ̣i,

               Cho từ bi ấy , đôi lời nhẹ tuôn  . . .

 

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

-------------------------------------------------------------------------------