Chẳng Không

 

 

                          Thơ Lê Anh Chí

 

 

 

 

                Chẳng phải Tâm Không, tự tại ḷng !

                Muôn năm, Diệu Hữu khối t́nh không -

                Dơi ḷng tha thiết Tâm, Thiền , Tánh  (1)

                Tánh ẵm không gian, Tánh tại ḷng !

 

 

------------------------------------------------------------

Chú thích :

(1) : Tánh ( viết hoa)  : tức là "Tự Tánh", tức Phật Tánh

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com