Thuyền Thơ 

 

 

                        Thơ Lê Anh Chí

 

 

                Thuyền thơ xin biệt muôn sầu !

        Tỏa vừng thiền quán, bên cầu, hứng trăng ! (1)

 

                Thuyền thơ du ngoạn cung Hằng,

        Quán mây lờ lững, sao băng một trời -

                Thuyền thơ hội tụ đầy vơi,

        Như sao Mai mọc chẳng rời sao Hôm -

 

                Thuyền thơ giương rộng cánh buồm,

        Giang hồ trực chỉ chẳng buồn nhiễm ô

                Thuyền thơ ghé bến Cô Tô,   (2)

        Hàn San đôi dặm, đất Hồ, Tánh Ta    (3)

 

                Thuyền thơ quẩy gánh la đà . . .

        Tà tà sóng nước tên là . . . thiền thơ !

 

------------------------------------------------------------

Chú thích :

(1) :

" Tỏa vừng thiền quán, bên cầu, hứng trăng " : là Nguyệt Quang Tam Muội.

(2) : Cô Tô !

Cô Tô Thành : Phù Sai, Tây Thi

Trương Kế :

        Cô Tô thành ngoại, Hàn San tự . . .

        ( xem chú thích bài Phước chàng Trương Kế)

Ngô Mai Thôn (trích Lộc Đỉnh Kư của Kim Dung) :

        Cửa quyên đua nở trăm hoa,

        Cô Tô gái nọ mặn mà hơn ai

        Làm cho mê mẩn Phù Sai

        Kiếp xưa nàng đă là người nào đây ?

Huy Thông :

        Tôi với anh,

        cùng đi đến Cô Tô thành cũ

        Chờ trăng lên,

        mà mơ nữa giấc mơ xưa . . .

 (3) :

Hàn San : chùa Hàn San gần bến Cô Tô 

Hàn San , Thập Đắc là hai vị dị nhân cư sĩ Phật Giáo. . .

( xem chú thích bài Phước chàng Trương Kế)

" Tánh Ta " : dịch chữ Hán Việt "Tự Tánh", tức Phật Tánh

v́ không phải nghĩa " tánh của ta " thường dùng, nên " Tánh Ta " viết hoa.

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

--------------------------------------------------------------------------------