Vạn Trăng 5

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Trăng thơ thơ thẩn thẫn thờ,

       Trăng ḷng dong ruổi vật vờ hoàng hôn

*

             Đến Bắc Đẩu, vượt sao Hôm,

       Trăng vàng tha thướt nhẹ buông canh dài

*

             Trăng rằm ngự trị phương Đoài,

       Vén mây tỏa ánh hoài hoài chiếu soi

*

             Trăng thanh Phật Tánh tim ṇi,

       Trăng sáng Huệ Mạng theo đ̣i thiền tâm

             Vạn Trăng dơi dơi Tánh tầm !

*

*

*

          Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------