Trăng vàng cũ

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

       Trăng vàng say suối biếc,

       Hạnh ngộ thiền tâm này

       Thênh thang và tha thiết,

       Trăng tâm diệu vợi thay !

*

             Hoàng hôn về núi cũ,

             Có trăng vàng xa xa

             Hoa rơi gió thổi đủ,

             Viễn ly ảo ảnh nḥa !

*

       Trăng vàng và thác nước,

       Tâm ta bỏ lụy bi,

       Nhạc trời trau chuốt rước,

       Thiền hành định bao th́ !

*

*

          Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------