Gió lay II 

 

 

                          Thơ Lê Anh Chí

 

 

                Gió lay , cành lá th́ thầm,

        Gió lay hây hẩy lần khân nhụy hồng

                Gió lay lật bật cành thông,

        Sao thưa, trăng thắm, đóa Không, ánh vàng !

 

                Gió lay , cung Quế một nàng,

        Gió lay , Vọng Ngă lang thang luân hồi -

                Phù sa Tứ Đại đắp bồi,

        Bến bờ sông Ái như khơi biển chiều !

       

                Tà tà non nước đ́u hiu,

        Gió lay , tâm cảnh đổ xiêu quán đ́nh !

                Như như Phật Tánh một ḿnh,

        Sáng soi vũ trụ, tuyệt xinh vĩnh hằng !

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

-------------------------------------------------------------------------------