Trăng Thơ 

 

                          Thơ Lê Anh Chí

 

                Trăng thơ lững thững chân trời,

        Vén mây tỏa ánh, vợi vời Tánh Ta ! (1)

                Trăng thơ lờ lững nhu ḥa,

        Ngh́n hồng muôn tía la đà ngậm sương-

                Trăng thơ lơ lửng nhẹ nhường,

        Trăm sao điểm trắng muôn hường ngắm trông

 

                Trăng thơ ḷng dị(ê)u ḷng không ,

        Diệu nơi vô ư , không trong hữu t́nh -

                Trăng thơ vẫn cứ mần thinh,

        Như người nhẫn nhục, như h́nh Chân Như -

                Trăng thơ nào có gia cư,

        Sáng soi muôn vật, như như đại đồng !

 

------------------------------------------------------------

(1)

Tánh Ta ( viết hoa)  : dịch chữ Hán Việt "Tự Tánh", tức Phật Tánh

 

 

 

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com