Vầng Tâm

                    _________

*

                        Thơ Lê Anh Chí

*

                Động loé trời sương màn gợn đục,

                Tha hồ tâm tánh nhớ thương mau

                Vọng Ngă ngưng thiền, tiên khác tục,

                Ta cùng trăng thả, lạc bên cầu !

*

        Có phải v́ người, trăng tỏ sáng,

        Ngh́n thu vẳng trổi khúc Nghê Thường ?

        Tin ngàn tỉnh tĩnh , muôn tâm rạng,

        Thố ngọc, vầng tâm, pháp uyển vương !

*

 

 

           Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------