Tri Âm và Họa Cầm

 

 

         Tri Âm

         ______

 

*

            Thơ Lê Anh Chí

*

            Vẫn là thi họa , vẫn tri âm,

            Ngh́n sau, sau trước vẫn giao - cầm !

            Đạo đời sự sự ta thường thấy,

            Thấy tiếng hư vô , nhạc bổng trầm . . .

 

_______________________________

 

         Họa Cầm

         _______

 

*

            Thơ Lê Anh Chí

*

*

 

            Vẫn là thi hữu , vẫn tri âm,

            Sau trước, ngh́n sau, vẫn họa - cầm !

            Và ngh́n sau trước, ngh́n sau trước ,

            Lẳng lặng hư vô , vẫn bổng trầm !

*

 

         Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------