Động sao trời

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

       V́ đâu đoạt gió, động sao trời ?

       Vạn bữa tung hoành biệt biển khơi

       Theo về Vọng Ngă mờ như ảnh

       Lắng pháp âm hề, tiếng động rơi

*

*

       V́ mênh mang ư, động cơ trời ?

       Lác đác màn thu, cảnh luyến đời

       Bỏ đi thế tính, rày Chân Vọng

       Tánh ở trong tâm, nguyệt vợi vời !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------