Xuân về

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Xuân về Tết đến tiêu dao

       Dạt dào muôn cảnh là bao chân t́nh

*

             Xuân về thiền đạt là vinh

       Hài ḥa thuận cảnh tuyệt xinh Tánh Hằng

*

             Xuân về được mấy tuần trăng

       Là bao hi vọng cao thăng móng ṃng

*

             Xuân về thiền lư ṛng ṛng

       Dù bao tứ đại đục trong chẳng sờn

             Xuân về xuân Tánh sắt son !

 

 

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------