Gợn Chiều

 

                        Thơ Lê Anh Chí

 

 

                Lững thững vầng mây, lạc cánh diều,

                Tà tà mái nước khẽ đ́u hiu -

                Không gian như thể cùng tâm cảnh,

                Đă diệt thời gian, chỉ . . . gợn chiều !

 

 

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------