Hạnh Ngộ

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Canh trường khéo ngập sương,

             Hạnh ngộ đă t́m đường

             Thọ, tưởng tràn quan tái,

             Huệ Mạng một tâm-vương

*

       Bao la nơi đồng cỏ,

       Đông tàn xuân lại sang

       Thoắt cái miền đại ngộ,

       Muôn nẻo về một đàng

*

             Muôn đời một phút giây,

             Tam sinh hạnh ngộ này

             Vạn kiếp tùy một niệm,

             Vô Thủy cũng là nay !

*

*

*

          Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------