Phiêu lăng

 

                        Thơ Lê Anh Chí

 

 

                Một buổi dừng chân trước bến trời,

                Theo nàng Chức Nữ nhặt sao trôi -

                Mấy bước thấp cao đà trở bước,

                Chẳng thấy hồn đâu, đă đánh rơi !

 

                Chẳng thấy hồn đâu, lại thấy hay !

                Thanh tâm tịnh ư, cái vui này -

                Vui không nhọc trí, vui không vướng,

                Nhẹ gót Thiền Tâm, nhẹ hửng bay-

 

---------------------------------------------------------

Chú thích :

 

1) Mấy câu đầu của bài thơ này là hoạ lại một bài thơ do  . . . chính tôi làm, hồi năm 1976 :

                               Phiêu lăng

                Một buổi dừng chân trước gió trời,

                Theo nàng Chức Nữ nhặt sao trôi -

                Bước thấp bước cao c̣n luyến bến,

                Chút t́nh cô đọng, lệ hoen rơi-

 

                Ta đến sông Ngân, một bóng mờ . . .

 

V́ vậy mà bài thơ  đề cập đến việc ‘Theo nàng Chức Nữ’.

Tiện đây, xin xin lỗi nàng công chúa Chức Nữ : từ 2000 năm nay, mỗi khi nh́n sông Ngăn là thiên hạ nghĩ đến nàng Chức Nữ, rồi đem nàng Chức Nữ vào thơ, thật khiếm nhă (khi thi hứng nổi lên th́ c̣n kể chi là thân phận ! ). Xin lỗi Công Nương Điện Hạ nhé !

 

2) Đă lỡ chú thích việc ‘Theo nàng Chức Nữ’ , chú thích thêm :

Bài thơ này nói về pháp an tâm của Tổ Đạt Ma : câu thơ

        Chẳng thấy hồn đâu, đă đánh rơi !

là một cách nói của câu :

        T́m Tâm mà t́m không thấy

(Nhị Tổ Huệ Khả)

V́ vậy mà :

                Chẳng thấy hồn đâu, lại thấy hay !

                Thanh tâm tịnh ư, cái vui này -

                Vui không nhọc trí, vui không vướng,

                Nhẹ gót Thiền Tâm, nhẹ hửng bay-

Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma sự thực cực kỳ giản dị, sẽ có dịp nói đến trong một bài đoản luận tới.

 

Lê Anh Chí.

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------